Biežāk uzdotie jautājumi

Kā ir ar preču sastāvu un no kā ta ir veidojies?

Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai citām sistēmām, ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.

Kā ir ar preču sastāvu un no kā ta ir veidojies?

Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai citām sistēmām, ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.

Kā ir ar preču sastāvu un no kā ta ir veidojies?

Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai citām sistēmām, ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.

Kā ir ar preču sastāvu un no kā ta ir veidojies?

Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai citām sistēmām, ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.

Kā ir ar preču sastāvu un no kā ta ir veidojies?

Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai citām sistēmām, ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.