Preču atgriešana

Administrators preču apmaiņas un atgriešanas procedūru nosaka, vadoties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/83/EU par patērētāju aizsardzību, kas saistīta ar attālinātas tirdzniecības līgumiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
Vadoties pēc 6.1. punktā norādītajiem dokumentiem, Klientam 14 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas dienas ir tiesības atgriezt interneta veikalā GMT BEAUTY iegādātu preci (-es) un saņemt par to/tām samaksāto naudu.
Precēm, kas tiek atgrieztas, jāatbilst šīm prasībām:
Prece nedrīkst būt lietota vai citādāk izmantota, tā nedrīkst būt bojāta un zaudējusi savu vērtību;
Prece jāiesniedz oriģinālajā ražotāja iepakojumā un ar nezaudētu preces izskatu;
Precei jābūt ar visām tai piekabinātajām etiķetēm.
Prece, kas tiek mainīta vai atgriezta, jāpiegādā adresē GMT Beauty Trade SIA, Pulkveža Brieža ielā 39, Rīga, LV-1045, Latvija. Sūtīt drīkst ar kurjeru, pa pastu vai, piegādājot pašiem darba laikā norādītajā adresē.
Kopā ar preci, kas tiek atgriezta, jāiesniedz “Atteikuma tiesību veidlapa” (lejupielādēt var šeit) un dokuments (rēķins, pavadzīme), kas pierāda pirkuma veikšanu GMT BEAUTY interneta veikalā.
Administrators, saņemot apmaināmo vai atgriežamo preci, apņemas 14 darba dienu laikā informēt klientu, vai prece atbilst atgriešanas/apmaiņas kritērijiem. Ja atgriežamā/apmaināmā prece atbilst šiem kritērijiem, Administrators uzņemas apmainīt preci vai atgriezt par to samaksāto naudu. Administrators atmaksā saņemto naudu maksātāja kontā 14 darba dienu laikā.
Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece un Administrators ar Klientu neapsprieda tās defektus, Klientam ir tiesības pēc saviem ieskatiem no pārdevēja pieprasīt:
Apmainīt neatbilstošās kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes preci;
Atbilstoši mainīt preces cenu;
Vienpusēji pārtraukt pirkšanas-pārdošanas līgumu un pieprasīt atgriezt par preci samaksāto naudu.
Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece, Klientam šī prece kopā ar “Preces atgriešanas vai apmaiņas prasību” un dokumentu, kas pierāda tās iegādi veikalā GMT BEAUTY, 14 dienu laikā jāpiegādā adresē GMT Beauty Trade SIA, Pulkveža Brieža iela 39, Rīga, LV-1045, Latvija.